Paldies! Tava reģistrācija ir pieņemta!

19.augusts izlozes rezultāti:

Ripot.lv dāvanu karte, EUR 200,00 vērtībā

1. Una Dževečka (28352)
2. Velta Bukovska (0002079)

Viena kaste MR.BIG saldējuma

1. Lelde Vegnere (013011)
2. Ilze Tomsone (222/16799)
3. Evija Vecmane (47/16550)
4. Anita Skuja (2913727)
5. Maija Vegnere (014099)
6. Olga Potapova (249/100449)
7. Gita Brantevica (460276)
8. Lelde Vegnere (14645)
9. Andzelika Filipaviciene (195420)

Forum Cinemas kino dāvanu karšu komplekti

1. Gita Vegnere (14916)
2. Andris Vegners (14905)
3. Iveta Balodite (56023)
4. Oskars Babris (0033582)
5. Inara Dzigure (64/41509)
6. Inta Cibiņa (159/32373)
7. Laura Jankovska (570/56339)
8. Ilze Anate (729146)
9. Sandra Vicinska (01829472)
10. Nadīna Freimane (481430)
11. Guntra Vorobjova (14913)

12.augusts izlozes rezultāti:

Viena kaste MR.BIG saldējuma

1. Zigmārs Vītols (582/51334)
2. Anna Marina Cīrule (642/36002)
3. Evalds Filpavics (269398)
4. Ludmila Rutkovska (01102031)
5. Anita Skuja (2909664)
6. Vladimirs Karpovs (1761032)
7. Marianna Rižanova (62/198)

Forum Cinemas kino dāvanu karšu komplekti

1. Laura Elīna Pilskunga (13396)
2. Agris Melnis (2034089)
3. Aivars Šteinbergs (1011094)

5.augusts izlozes rezultāti:

Ripot.lv dāvanu karte, EUR 200,00 vērtībā

1. Maija Vegnere (11127)
2. Aleksandrs Nikoncuks (117/65534)

Viena kaste MR.BIG saldējuma

1. Larisa Boroha, (233/108650)
2. Zigmārs Vītols (307/44936)
3. Renāte Jurdža (00007119)
4. Elīna Zālīte (1253225)
5. Indra Petruhno (00483235)
6. Aleksejs Silajevs (646/55354)
7. Sandis Šenbergs (9211)

Forum Cinemas kino dāvanu karšu komplekti

1. Alise Artamonova (0166728)
2. Dace Zēmele (193/7263)
3. Jāzeps Dorošenoks (39966)

29.jūlija izlozes rezultāti:

Viena kaste MR.BIG saldējuma

1. Zigmārs Vītols (760/52147)
2. Inga Haritonova (794/237)
3. Ilmārs Zeimuls (1461814)
4. Biruta Akula (1022868#0002)
5. Aiga Eriņa (36/147)
6. Santa Bērziņa (55412)
7. Ilze Didrihsone (54311600)

Forum Cinemas kino dāvanu karšu komplekti

1. Ilze Dorošenoka (00714825)
2. Andželika Naumčika (01129037)
3. Diāna Zmičerevska (1041017)

22.jūlija izlozes rezultāti:

Viena kaste MR.BIG saldējuma

1. Janina Lotko (33880)
2. Zinaida Zabolotska (00551605)
3. Sanita Meldere (120/25859)
4. Inara Dzigure (67/34494)
5. Daiga Gaigala-Ližbovska (103/14791)
6. Marita Šermuka (247270)
7. Inese Šenberga (176/292)

Forum Cinemas kino dāvanu karšu komplekti

1. Artūrs Skrebels (248/101)
2. Līga Circene (86/36602)
3. Arnis Jurdžs (#00007730)

15.jūlija izlozes rezultāti:

Viena kaste MR.BIG saldējuma

1. Žaneta Žebčuka (00194888)
2. Agris Auziņš (1805976)
3. Elīna Vegnere (012878)
4. Zigmunds Katkovskis (570504)
5. Diāna Kociņa (230/33034)
6. Liene Strušeļe (456/205)
7. Maija Vegnere (011143)

Forum Cinemas kino dāvanu karšu komplekti

1. Daiga Linuža (0696397)
2. Sanita Krauze (0023544)
3. Gunta Losmane (01120843)

8.jūlija izlozes rezultāti:

Viena kaste MR.BIG saldējuma

1. Ina Šmite (0004133)
2. Ilze Bērziņa (221/2612)
3. Elīna Pumpure (0007026)
4. Ginta Čekstere (199/44262)
5. Jānis Siksnāns (00430405)
6. Ruta Ikauniece (0222413)
7. Dace Auziņa (0681764)

Forum Cinemas kino dāvanu karšu komplekti

1. Dmitrijs Gribulis (180461)
2. Iveta Vītolniece (0004877)
3. Vitalijs Savcenko (#00108791)

1.jūlija izlozes rezultāti:

Ripot.lv dāvanu karte, EUR 200,00 vērtībā

1. Julija Vjugina (#00502644)
2. Māris Šrēders (361178)

Viena kaste MR.BIG saldējuma

1. Pavels Cihanovics (323781)
2. Lilita Garanča (500901)
3. Darja Krjukova (154456)
4. Anita Skuja (66718)
5. Aldis Tāfelbergs (0320699)
6. Sandijs Kaštans (0851537)
7. Elīna Zālīte (226877#0002)

Forum Cinemas kino dāvanu karšu komplekti

1. Darja Krjukova (153327)
2. Zigmārs Vītols (271/17873)
3. Modrīte Muceniece (0232078)

25.jūnija izlozes rezultāti:

Viena kaste MR.BIG saldējuma

1. Guntis Čerpinskis (3337979)
2. Ligita Logina (0547344)
3. Anita Caune (922695)
4. Aldis Tāfelbergs (96091)
5. Evija Vecmane (218/14594)
6. Zigmārs Vītols (345/2540)
7. Eduards Baumanis (00144266)

Forum Cinemas kino dāvanu karšu komplekti

1. Normunds Zugs (352/226)
2. Edmunds Paulis Vegners (011297)
3. Inga Baranov (01061813)

17.jūnija izlozes rezultāti:

Viena kaste MR.BIG saldējuma

1. Ineta Vaivode (6380)
2. Lelde Dārgā-Uzulnika (2452408)
3. Ksenja Ignatjeva (0332717)
4. Olga Potapova (229/107403)
5. Viktors Artamonovs (0145537)
6. Zigmārs Vītols (0081265)
7. Vladimirs Karpovs (292/13140)

Forum Cinemas kino dāvanu karšu komplekti

1. Ginta Bērziņa (33987)
2. Aleksandrs Rodčenko (803298)
3. Arita Etmane (120038)

10.jūnija izlozes rezultāti:

Viena kaste MR.BIG saldējuma

1. Nelli Morozova (5685)
2. Jeļena Hoteloviča (00481053)
3. Tamāra Šarāpova-Digule (161/7184)
4. Emili Morozova (0006745985)
5. Juris Kalniņš (95214)
6. Raitis Paulusenko (1226379)
7. Valērija Samčenkova (4902)

Forum Cinemas kino dāvanu karšu komplekti

1. Uldis Ozols (0058413)
2. Juris Klimovičs (00017110)
3. Kristine Masa (0538558)

3.jūnija izlozes rezultāti:

Ripot.lv dāvanu karte, EUR 200,00 vērtībā

1. Kaspars Silkans (00343965)
2. Jānis Purmalis (630533)

Viena kaste MR.BIG saldējuma

1. Aleksandrs Ladigs (4049042)
2. Dace Zēmele (00062589)
3. Diāna Nemme-Dubinska (289041)
4. Evita Greitāne (0195915)
5. Ginta Čekstere (494/60981)
6. Jānis Lagons (447105)
7. Evija Vecmane (1024098)

Forum Cinemas kino dāvanu karšu komplekti

1. Lelde Dārgā-Uzulnika (2447670)
2. Zigmunds Katkovskis (00479737)
3. Intars Etmanis (50/168)

27.maija izlozes rezultāti:

Viena kaste MR.BIG saldējuma

1. Karolīna Salmiņa (00003484)
2. Larisa Romane (552053)
3. Kristīne Krompane-Eglīte (43/88)
4. Ainārs Pabērzs (377/58509)
5. Aija Krodere (97/60396)
6. Dainis Greitāns (251/33083)
7. Vizma Gailīte (00233093)

Forum Cinemas kino dāvanu karšu komplekti

1. Agnese Dreimane (00321284)
2. Aivars Raudive (00147479)
3. Ričards Kukulis (130/33)

20.maija izlozes rezultāti:

Viena kaste MR.BIG saldējuma

1. Artis Rukmanis (0120926)
2. Ginta Čekstere (389/54061)
3. Inga Rimicāne (0175580)
4. Ginta Čekstere (753/84440)
5. Rūta Pazare(00026129)
6. Marita Janovska (127005)
7. Inga Baranova (0605798)

Forum Cinemas kino dāvanu karšu komplekti

1. Inara Dzigure (267/184)
2. Mārtiņš Upelnieks (80/20721)
3. Marianna Rižanova (77/19766)

19.augusts izlozes rezultāti:

Ripot.lv dāvanu karte, EUR 200,00 vērtībā

1. Una Dževečka (28352)
2. Velta Bukovska (0002079)

Viena kaste MR.BIG saldējuma

1. Lelde Vegnere (013011)
2. Ilze Tomsone (222/16799)
3. Evija Vecmane (47/16550)
4. Anita Skuja (2913727)
5. Maija Vegnere (014099)
6. Olga Potapova (249/100449)
7. Gita Brantevica (460276)
8. Lelde Vegnere (14645)
9. Andzelika Filipaviciene (195420)

Forum Cinemas kino dāvanu karšu komplekti

1. Gita Vegnere (14916)
2. Andris Vegners (14905)
3. Iveta Balodite (56023)
4. Oskars Babris (0033582)
5. Inara Dzigure (64/41509)
6. Inta Cibiņa (159/32373)
7. Laura Jankovska (570/56339)
8. Ilze Anate (729146)
9. Sandra Vicinska (01829472)
10. Nadīna Freimane (481430)
11. Guntra Vorobjova (14913)

12.augusts izlozes rezultāti:

Viena kaste MR.BIG saldējuma

1. Zigmārs Vītols (582/51334)
2. Anna Marina Cīrule (642/36002)
3. Evalds Filpavics (269398)
4. Ludmila Rutkovska (01102031)
5. Anita Skuja (2909664)
6. Vladimirs Karpovs (1761032)
7. Marianna Rižanova (62/198)

Forum Cinemas kino dāvanu karšu komplekti

1. Laura Elīna Pilskunga (13396)
2. Agris Melnis (2034089)
3. Aivars Šteinbergs (1011094)

5.augusts izlozes rezultāti:

Ripot.lv dāvanu karte, EUR 200,00 vērtībā

1. Maija Vegnere (11127)
2. Aleksandrs Nikoncuks (117/65534)

Viena kaste MR.BIG saldējuma

1. Larisa Boroha, (233/108650)
2. Zigmārs Vītols (307/44936)
3. Renāte Jurdža (00007119)
4. Elīna Zālīte (1253225)
5. Indra Petruhno (00483235)
6. Aleksejs Silajevs (646/55354)
7. Sandis Šenbergs (9211)

Forum Cinemas kino dāvanu karšu komplekti

1. Alise Artamonova (0166728)
2. Dace Zēmele (193/7263)
3. Jāzeps Dorošenoks (39966)

29.jūlija izlozes rezultāti:

Viena kaste MR.BIG saldējuma

1. Zigmārs Vītols (760/52147)
2. Inga Haritonova (794/237)
3. Ilmārs Zeimuls (1461814)
4. Biruta Akula (1022868#0002)
5. Aiga Eriņa (36/147)
6. Santa Bērziņa (55412)
7. Ilze Didrihsone (54311600)

Forum Cinemas kino dāvanu karšu komplekti

1. Ilze Dorošenoka (00714825)
2. Andželika Naumčika (01129037)
3. Diāna Zmičerevska (1041017)

22.jūlija izlozes rezultāti:

Viena kaste MR.BIG saldējuma

1. Janina Lotko (33880)
2. Zinaida Zabolotska (00551605)
3. Sanita Meldere (120/25859)
4. Inara Dzigure (67/34494)
5. Daiga Gaigala-Ližbovska (103/14791)
6. Marita Šermuka (247270)
7. Inese Šenberga (176/292)

Forum Cinemas kino dāvanu karšu komplekti

1. Artūrs Skrebels (248/101)
2. Līga Circene (86/36602)
3. Arnis Jurdžs (#00007730)

15.jūlija izlozes rezultāti:

Viena kaste MR.BIG saldējuma

1. Žaneta Žebčuka (00194888)
2. Agris Auziņš (1805976)
3. Elīna Vegnere (012878)
4. Zigmunds Katkovskis (570504)
5. Diāna Kociņa (230/33034)
6. Liene Strušeļe (456/205)
7. Maija Vegnere (011143)

Forum Cinemas kino dāvanu karšu komplekti

1. Daiga Linuža (0696397)
2. Sanita Krauze (0023544)
3. Gunta Losmane (01120843)

8.jūlija izlozes rezultāti:

Viena kaste MR.BIG saldējuma

1. Ina Šmite (0004133)
2. Ilze Bērziņa (221/2612)
3. Elīna Pumpure (0007026)
4. Ginta Čekstere (199/44262)
5. Jānis Siksnāns (00430405)
6. Ruta Ikauniece (0222413)
7. Dace Auziņa (0681764)

Forum Cinemas kino dāvanu karšu komplekti

1. Dmitrijs Gribulis (180461)
2. Iveta Vītolniece (0004877)
3. Vitalijs Savcenko (#00108791)

1.jūlija izlozes rezultāti:

Ripot.lv dāvanu karte, EUR 200,00 vērtībā

1. Julija Vjugina (#00502644)
2. Māris Šrēders (361178)

Viena kaste MR.BIG saldējuma

1. Pavels Cihanovics (323781)
2. Lilita Garanča (500901)
3. Darja Krjukova (154456)
4. Anita Skuja (66718)
5. Aldis Tāfelbergs (0320699)
6. Sandijs Kaštans (0851537)
7. Elīna Zālīte (226877#0002)

Forum Cinemas kino dāvanu karšu komplekti

1. Darja Krjukova (153327)
2. Zigmārs Vītols (271/17873)
3. Modrīte Muceniece (0232078)

25.jūnija izlozes rezultāti:

Viena kaste MR.BIG saldējuma

1. Guntis Čerpinskis (3337979)
2. Ligita Logina (0547344)
3. Anita Caune (922695)
4. Aldis Tāfelbergs (96091)
5. Evija Vecmane (218/14594)
6. Zigmārs Vītols (345/2540)
7. Eduards Baumanis (00144266)

Forum Cinemas kino dāvanu karšu komplekti

1. Normunds Zugs (352/226)
2. Edmunds Paulis Vegners (011297)
3. Inga Baranov (01061813)

17.jūnija izlozes rezultāti:

Viena kaste MR.BIG saldējuma

1. Ineta Vaivode (6380)
2. Lelde Dārgā-Uzulnika (2452408)
3. Ksenja Ignatjeva (0332717)
4. Olga Potapova (229/107403)
5. Viktors Artamonovs (0145537)
6. Zigmārs Vītols (0081265)
7. Vladimirs Karpovs (292/13140)

Forum Cinemas kino dāvanu karšu komplekti

1. Ginta Bērziņa (33987)
2. Aleksandrs Rodčenko (803298)
3. Arita Etmane (120038)

10.jūnija izlozes rezultāti:

Viena kaste MR.BIG saldējuma

1. Nelli Morozova (5685)
2. Jeļena Hoteloviča (00481053)
3. Tamāra Šarāpova-Digule (161/7184)
4. Emili Morozova (0006745985)
5. Juris Kalniņš (95214)
6. Raitis Paulusenko (1226379)
7. Valērija Samčenkova (4902)

Forum Cinemas kino dāvanu karšu komplekti

1. Uldis Ozols (0058413)
2. Juris Klimovičs (00017110)
3. Kristine Masa (0538558)

3.jūnija izlozes rezultāti:

Ripot.lv dāvanu karte, EUR 200,00 vērtībā

1. Kaspars Silkans (00343965)
2. Jānis Purmalis (630533)

Viena kaste MR.BIG saldējuma

1. Aleksandrs Ladigs (4049042)
2. Dace Zēmele (00062589)
3. Diāna Nemme-Dubinska (289041)
4. Evita Greitāne (0195915)
5. Ginta Čekstere (494/60981)
6. Jānis Lagons (447105)
7. Evija Vecmane (1024098)

Forum Cinemas kino dāvanu karšu komplekti

1. Lelde Dārgā-Uzulnika (2447670)
2. Zigmunds Katkovskis (00479737)
3. Intars Etmanis (50/168)

27.maija izlozes rezultāti:

Viena kaste MR.BIG saldējuma

1. Karolīna Salmiņa (00003484)
2. Larisa Romane (552053)
3. Kristīne Krompane-Eglīte (43/88)
4. Ainārs Pabērzs (377/58509)
5. Aija Krodere (97/60396)
6. Dainis Greitāns (251/33083)
7. Vizma Gailīte (00233093)

Forum Cinemas kino dāvanu karšu komplekti

1. Agnese Dreimane (00321284)
2. Aivars Raudive (00147479)
3. Ričards Kukulis (130/33)

20.maija izlozes rezultāti:

Viena kaste MR.BIG saldējuma

1. Artis Rukmanis (0120926)
2. Ginta Čekstere (389/54061)
3. Inga Rimicāne (0175580)
4. Ginta Čekstere (753/84440)
5. Rūta Pazare(00026129)
6. Marita Janovska (127005)
7. Inga Baranova (0605798)

Forum Cinemas kino dāvanu karšu komplekti

1. Inara Dzigure (267/184)
2. Mārtiņš Upelnieks (80/20721)
3. Marianna Rižanova (77/19766)
Paldies! Tava reģistrācija ir pieņemta!